วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ตารางกำหนดกรอบเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2559
รวมกำหนดการสมัคร+สอบ กสพท GAT/PAT วิชาสามัญ Cleaning House, Admissions 
นำมาจากเว็บไซต์ รับตรง ม.ขอนแก่นนะครับ เห็นมีประโยชน์มากขอนำมาแชร์

ไม่มีความคิดเห็น: