วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำรวจค่าเทอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย 58 !!


ขอแก้ไขข้อมูล คณะวิทย์ บูรพา ค่า 182,070 บาท รวมตลอดหลักสูตร + รวมค่าแรกเข้าแล้ว
ดังนั้นค่าเทอมเฉลี่ย 182,070 บาท หาร 8 =  22758 บาท/ เทอม
..............................
หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่า  การศึกษาคือการลงทุน 
และนี่คือข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย
ข้อมูลอ้างอิงหลักจาะมาจากหนังสือระเบียบการ Admissions 58
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
หมายเหตุ
* มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าแรกเข้า ค่าประกัน ค่าหนังสือ ค่ากิจกรรม ดังนั้นควรจะเข้าไปสอบถามมหาวิทยาลัยโดยตรง >.<
* สวนสุนันทา ในเว็บไซต์สวนสุนันทา ไม่มีข้อมูล เลยค้นจาก FB  และค่าเทอม นี่ยังไม่รวม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ


อ้างอิงข้อมูล
เชียงใหม
ระเบียบการ Admissions 58
เทคโนโลยีสุรนารี
ธัญบุรี
มหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น: