วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

โควตาสอบตรงปี 56 ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครแล้ว

นักเรียนสามารถคลิกสมัครได้ผ่านเวป http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/Quota/main.asp
รายชื่อสาขาที่เปิดรับสมัครโควตา หลักสูตร 4 ปี รับเฉพาะ ม.6 หรือ ปวช.
การชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทยหรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ 
รหัสสาขา
ชื่อสาขา
คุณสมบัติ
เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
081143
วิทย์-คณิต
2.50
081153
วิทย์-คณิต
2.25
081093
วิทย์-คณิต
2.25
081053
วิทย์-คณิต
2.25
081043
วิทย์-คณิต
2.50
081133
วิทย์-คณิต/ ศิลป์-คำนวณ/ กลุ่มวิชาคณิตฯ 2.00/ปวช. ด้านพาณิชยกรรม เท่านั้น
2.25
081113
วิทย์-คณิต/ ศิลป์-คำนวณ/ กลุ่มวิชาคณิตฯ 2.00/ปวช. ด้านพาณิชยกรรม เท่านั้น
2.25
081123
ทุกแผนการเรียน
2.25
081073
ทุกแผนการเรียน
2.25
081103
ทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกด้าน 
2.25
081083
ทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกด้าน
2.25
081063
ทุกแผนการเรียน/ปวช. ทุกด้าน
2.25
หมายเหตุ กรุณาคลิกที่ชื่อสาขาเพื่อดูข้อมูลการสมัครของแต่ละสาขาวิชา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 054-648593-5 ต่อ 6018 -9

ไม่มีความคิดเห็น: