วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

ทุนสายการบิน ไทยแอร์เอเชียX สอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน 59ทุนสายการบิน ไทยแอร์เอเชียX นักศึกษาใหม่ ที่สอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตร นายช่างบำรุงอากาศยาน (Aircraft Mantennance Engineering Lincense : AMEL)
เนื่องด้วยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชียX มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร นายช่างบำรุงอากาศยาน (Aircraft Mantennance Engineering Lincense : AMEL) ประจำปีการศึกษา 2559 
เมื่อจบการศึกษาจะได้บรรจุเข้าเป็นพนักงาน ของสายการบินแอร์เอเชียX สังกัดฝ่ายวิศวกรรม ช่างอากาศยาน
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ แผนกวิทย์-คณิต (ชาย-หญิง)
2.มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
3.มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพพการี ฐานะทางบ้านยากจน
4.ผู้สมัครต้องสอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการบินพลเรือนด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชียX จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้
5.ภายหลังจากจบการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์
**ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ chaturongi@airasia.com

 

ไม่มีความคิดเห็น: