วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 59รับตรง นักเรียนเดินเรือพ
 

กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัคร : วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มีนาคม 2559
ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร : วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 – 16 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 25 เมษายน 2559
การสอบพลศึกษา(ว่ายน้ำ) : วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
การสอบทฤษฎี : วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 3 มิถุนายน 2559
การประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าทำสัญญาการเข้าศึกษา : วันที่ 9 มิถุนายน 2559


จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ 

เกณฑ์การคัดเลือก 
รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ Click
ระเบียบการ Click

ไม่มีความคิดเห็น: