วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

หลักฐานที่ใช้แสดงตน และอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบ O-NETหลักฐานที่ใช้แสดงตน และอ
 
สิ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆสำหรับการสอบทุกที่ก็คือหลักฐานที่ใช้แสดงตน และอุปกรณ์ที่ใช้ในวันสอบนะครับ เพราะถ้าน้องๆไม่มีหลักฐานแสดงตน ไม่ว่าสนามสอบไหนก็จะไม่มีสิทธิสอบแน่นอน เช่นกันถึงเข้าห้องสอบไปได้แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการสอบน้องๆก็จำข้อสอบไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการสอบ O-NET ที่ใกล้จะมาถึง เรามาเช็คเตรียมความพร้อมกันครับ ว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

หลักฐานที่ใช้แสดงตน และอ

ไม่มีความคิดเห็น: