วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทเรียน/ความสามารถพิเศษ และประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 4 มกราคม 2559
ประเภทเรียนดี/ความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประเภทรับตรง เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น: