วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

หนังสือระเบียบการ Admissions !! ไม่ใช่แค่มีไว้ให้ดูคะแนนย้อนหลัง ระเบียบการเล่มนี้บอก อะไรที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อน !!!


คนส่วนใหญ่มักจะใช้ระเบียบการ Admissions  จะแค่ คะแนนย้อนหลัง ดูว่าปีนี้มีสาขาอะไรเปิดบ้าง  แต่น้องส่วนใหญ่ไม่เคยดูถึงหน้าหลังๆ เลยครับ ระเบียบการเล่มนี้บอก อะไรที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อน และที่ทุกคนจะพลาดกันเยอะคือเรื่องคุณสมบัติ นั่นเอง ผมขอยกตัวอย่าง ข้อมูลน่ารู้


ระเบียบการ Admissions จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก
- คณะที่เปิดรับ เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ
- คุณสมบัติเฉพาะ ชี้แจงรายละเอียดของคณะ/สาขา
- แนะนำสถาบัน คณะ/สาขา ค่าเทอม
ขอยกตัวอย่างนะครับ ข้อมูลที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้แต่จะหาได้จากระเบียบการ !!?
- ครุศาสตร์ สาขารวม  จุฬาลงกรณ์ การยื่นแต่ละรูปแบบมีผลอย่างไร !!?
คำตอบนั้นอยู่ในระเบียบการหน้า  221


- จะเรียนเภสัช ฬ รู้ไหมว่าจะต้องทำสัญญา ถ้าลาออกต้องเสียค่าปรับ


- วิธีคัดเลือกเอกภาษา ญี่ปุ่น มธรรมศาสตร์
ระเบียบการหน้า 231


-  ทันตะ ม.นเรศวร ถ้าเรียนไม่จบไม่ว่ากรณีใดใช้หนี้  4 แสน !! (คิดค่าปรับตามระยะเวลา) 
   ( ปล. เกือบทุกมหาวิทยาลัยก็ระบุแบบนี้ >.<)


- พยาบาลแต่ละสถาบันกำหนดส่วนสูง น้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันนะครับ 
   นเรศวร สูง 150  น้ำหนัก 45
   บูรพา   สูง 150  น้ำหนัก 40
   รามา    สูง 150 ระบุเป็นดัสชนีมวลกาย  18-30
- มศว ต้องสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ , จิตวิทยา ในคณะ ทันตะแพทย์ และพยาบาลด้วยนะ


และท้ายเล่มยังมีค่าเทอมด้วยนะครับ


- อ่านคะแนนย้อนหลัง ของคณะรับรวม อย่างเข้าใจ  
  ตัวอย่างคณะ อักษรศาสตร์ ศิลปากรสมมุติว่าเราจะยื่นคะแนน ภาษาอาหรับ  แต่เราไม่ควรจะใช้ คะแนนต่ำสุดของภาษาอาหรับ เป็นคะแนนต่ำสุดของสาขา
เพราะว่า อักษรศาสตร์ ศิลปากร นั้น จะคัดเลือกโดยตัดคะแนนรวมกันทุกภาษา+เลข
ดังนั้นเราจะต้องใช้คะแนนต่ำสุดของกลุ่ม  นั่นคือ  60.73 เป็นตัวแทนคะแนนต่ำสุด ของ อักษรศาสตร์ ศิลปากร !! จ้า

 ดาวน์โหลดหนังสือระเบียบการฯ ประจำปีการศึกษา 2558


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน ประจำปีการศึกษา 2558.rar |
 .zip | .exe


 คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน ประจำปีการศึกษา 2558.rar |
 .zip | .exe


 ใบแทรก (แก้ไข/เพิ่มเติม) หนังสือระเบียบการฯ ประจำปีการศึกษา 2558 คู่มือการใช้งานระบบส่งเอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2558


image: http://www.aupt.or.th/img/new4.gif
 ศูนย์จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2558


.................................................................................หลักจากนั้นก็ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผมได้เลยจ้า
อยากเรียนคณะ-สาขา มีอะไรที่ตัวเองสนใจ
บ้านอยู่ไหน พ่อแม่ให้เรียน ตจวไหม อะไรแบบนี้
ไม่มีความคิดเห็น: