วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 59คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร ภาคปกติ  18 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559
ภาคพิเศษ 18 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2559
------------------------------------------ ไม่มีความคิดเห็น: