วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

รับตรง 3โครงการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 โครงการ  เปิดรับสมัคร 4-29 มกราคม 2559


หน้าเว็บไซต์หลักhttp://www.ba.cmu.ac.th/th/newstudent/

ไม่มีความคิดเห็น: