วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 1-20 ตุลาคม นี้ !!? รวมโครงการรับตรงที่ใช้ คะแนนวิชาสามัญ !!


เปิดระบบรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2558 นี้จ้า
หน้ารับสมัคร http://202.29.102.142/ndirweb/default.aspx

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

 สถาบันที่ใช้คะแนนวิชาสามัญ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ปีการศึกษา 2559
-รับตรง ช่วงที่ 3  วิชาสามัญ  3 โครงการ ม.เชียงใหม่ 59
-รับตรง กสพท ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,592 คน
-รับตรง 6 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์  ศิลปากร 59 สอบรอบที่ 1
-สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 59 สอบรอบที่ 2
-รับตรง 4 โครงการ แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59
-โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59  จำนวน 2,015 คน
-รับตรง ทันตะ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ม.ธรรมศาสตร์ 59
-รับตรงทั่วประเทศ  คณะมัณฑณศิลป์ ม.ศิลปากร59
-กำหนดการ ระบบรับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 59
-รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 2559
-รับตรง (แบบปกติ) จุฬาฯ 59
-รับตรงทั่วประเทศ โดยใช้ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 59
-รับตรง ทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
-รับตรง โครงการต่างๆ (12 โครงการ)  ยื่นคะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ มศว 2559
-รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตร์ และทันตแพทย์ แม่ฟ้าหลวง 59
-รับตรง ชิงทุน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 59
-รับตรง ทั่วประเทศ ใช้วิชาสามัญ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 เปิดรับสมัครกว่า 2,000 คน
-รับตรงเกษตรศาสตร์ 
-รับตรง ม.บูรพา 2559 
-รับตรง โครงการคัดเลือกผ่านเคลียร์ริ่งเฮ้า บางมด 

ไม่มีความคิดเห็น: