วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้ว ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ และโควตาภาคตะวันออก ม.บูรพา 59 รับกว่า 10,000 คน


ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ และ รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59
: คณะที่เปิดรับเช่น  พยาบาล ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นิเทศ ท่องเทียว
รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ สาธารณสุข  ศึกษาศาสตร์  เทคนิคการแพทย์ บริหาร

ไม่มีความคิดเห็น: