วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โควตาเรียนดี 6 หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 6 หลักสูตร
เปิดรับสมัคร 26 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29232#yFjVyY67YEGUVMLm.99

ไม่มีความคิดเห็น: