วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รับตรงทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59 จำนวน 528 คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะรับเข้าศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 528 คน
เปิดรับสมัคร 2 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2558

Read more at http://www.unigang.com/Article/29250#yd0qbQDHhDhLs4gr.99

ไม่มีความคิดเห็น: