วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิทิน โควตา รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI ปี 2559

 ปฏิทิน รับตรง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน มัธยมศึกษาของ รัฐบาลหรือเอกชน เพื่อเคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: