วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 100 คน ปี 58 รับถึง 26 มิ.ย.นี้

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา 2558ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 100 คน (รับทั้งเพศชายและหญิง)
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: