วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58 รอบ 2 เปิดรับ 8-12 มิ.ย. นี้

รับตรง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 58 รอบ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
สาขาที่เปิดรับ
- สาขาวิชาทัศนศิลป์  14 คน
-  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  เอกเรขศิลป์ 4 คน
-  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  เอกมัณฑศิลป์ แฟชั่นและสิ่งทอ 4 คน
-  สาขาวิชานฤมิตศิลป์  เอกนิทรรศการศิลป์ 4 คน
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ เอกนาฏศิลป์ไทย 1 คน
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก 1 คน
เปิดรับสมัคร  8-12 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น: