วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สอท. เรียกประชุมผู้ประกาศผลร่วม Admissions 58 ยืนยันประกาศผล 5 มิถุนายน เหมือนเดิม

-  สอท. เรียกผู้ประกาศร่วมไปประชุมก่อนประกาศผล Admissions ทุกปีนะครับ  
UniGang ก็ประกาศผลร่วมนะ โดยร่วมประชุม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ยังคงยืนยันว่าประกาศผล 5 มิถุนายน 2558 เหมือนเดิม
- ถ้าจะมีการเลื่อนประกาศผล ยังไงเค้าจะประกาศข่าวบอกน้องๆ ผ่านสื่อ
ทั้งโทรทัศน์และหนังสือ หลายปีหลังนี้ ประกาศตามกำหนดการเดิมตลอดเลย

ไม่มีความคิดเห็น: