วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับตรง รอบ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 58 เปิดรับ 1-20 มิ.ย. นี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2558
โดยใช้ผลสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 และ/หรือ ผลสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่มีความคิดเห็น: