วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง โควตาโครงการ ศอ.บต. และ บุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 59การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจำปีการศึกษา 2559,คณะประมง 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 5 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
[อ่านต่อ...]
การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2559,คณะประมง 
คณะประมงจะรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับจำนวน 10 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2559 
27 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ไม่มีความคิดเห็น: