วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2559สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2559 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET
เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
จำนวนรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
- หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน 260 คน
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 60 คน
หน้าเว็บไซต์หลัก http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

 

ไม่มีความคิดเห็น: