วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รับตรง นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ กองทัพบก 59กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำในเหล่าต่างๆของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และ นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ โดยทั้งสองหลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับต่ำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก
สถานศึกษา
-หลักสูตรนายสิบทหารบกศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัคร  15 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559
ระเบียบการ  http://atc-rta.thaijobjob.com/C/a11.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://atc-rta.thaijobjob.com/C/

ไม่มีความคิดเห็น: