วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนรับตรง เด็กหัวการค้า ปีที่2 ม.หอการค้า 59 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 20 ล้านบาทแคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิทัศนศึกษาต่างประเทศ และลุ้นรางวัล Favorite vote สำหรับ คลิปที่ได้รับยอด like และ share สูงสุดเป็น Ipad air 1 เครื่อง
 คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า

 ขั้นตอนการสมัครและการประกวด
 1. เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที http://www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัครออนไลน์
   
 2. Youtube : จัดทำคลิปวีดิโอ (VDO) ในรูปแบบแนะนำตัวเอง พร้อมเนื้อหา แผนธุรกิจ “ธุรกิจในฝัน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
  และให้ tag คำว่า “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” ไว้ที่คลิปที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • แนะนำชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด 
  • บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยตนเอง
  • เล่าเกี่ยวกับธุรกิจในฝันของตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ แนวคิดธุรกิจในฝัน รูปแบบธุรกิจ ประเภทสินค้า กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า)
  • และความคาดหวังจากการทำธุรกิจนี้
   
 3. Facebook : 
  • กด LIKE Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
  • โพสท์คลิปจาก Youtube บน Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
  • รอให้คลิปของตนเองปรากฏบน timeline ของ Facebook Fanpage 
  • กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC" พร้อมทั้ง Hashtag #เด็กหัวการค้า
  ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย
   
 4. ปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และรางวัล Favorite Vote โดยดูจากคลิปที่ได้รับยอด Like และ Share สูงสุด
  จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้ที่ Facebook : แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC
  และเว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
 6. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่ายและพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
  ระหว่าง วันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย
  (มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
 7. ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 10 มกราคม 2559

 รางวัลประกอบด้วย
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา
 • รางวัลเงินสด แบ่งเป็น 3 อันดับ
 • ทัศนศึกษาต่างประเทศ (เฉพาะทีมชนะเลิศ)
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา

 หมายเหตุ
 • รางวัลทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น: