วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

คะแนนสูง-ต่ำ’โอเน็ต-GAT-PAT’ คณิต-อังกฤษได้ไม่ถึง20นับแสน

 สทศ.แถลงรายละเอียดผลคะแนนต่ำสุด-สูงสุด สอบโอเน็ต-GAT-PAT ให้นักเรียน ม.6 ใช้คำนวณ-วิเคราะห์เลือกคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก่อนสมัครแอดมิสชั่นส์ ปี 2554 เผย'คณิตโอเน็ต'สอบได้ไม่เกิน 10 คะแนนถึงกว่า 1.6 แสนคน ภาษาอังกฤษ ได้แค่ 10-20 คะแนน ร่วม 2 แสนคนในขณะที่วิทย์ได้สูงสุด 90-100 คะแนน แค่ 5 คน   
          เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. แถลงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา
          2553 ทั้งแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 และผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2554 สอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ว่า ผลสอบโอเน็ตชั้น ม.6 สทศ.ได้ประกาศผลทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาส่วนผลสอบ GAT และ PAT เพิ่งประกาศไปเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 มีเวลาคำนวณคะแนนล่วงหน้าในการเลือกคณะ/สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย
          ก่อนนำไปใช้สมัครรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา2554
          ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า สำหรับผลสอบโอเน็ตชั้น ป.6 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าวิชาหลัก คือ ภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำลงเรื่อยๆ โดยทั้ง 3 ปี แต่ละวิชาได้ไม่ถึง 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนผลสอบโอเน็ตชั้น ม.3 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าวิชาหลักได้คะแนนต่ำโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ต่ำลงเรื่อยๆ และทั้ง 3 ปี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50%
          ในขณะที่ผลสอบโอเน็ตชั้น ม.6 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าต่ำลงเช่นกัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
          นายสัมพันธ์กล่าวว่า ช่วงคะแนนสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2553 นี้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าสอบแต่ละวิชาในจำนวน 8 วิชา ประมาณ350,000 คน วิชาภาษาไทย มีช่วงคะแนนต่ำสุด0.01-10.00 จำนวน 77 คน สูงสุด 90.01-100.00 จำนวน 2 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน30.01-40.00 จำนวน 92,100 คน, วิชาสังคมศึกษา ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนนจำนวน 21 คน สูงสุด 80.01-90.00 คะแนน 52 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 40.01-50.00 จำนวน17,252 คน, วิชาภาษาอังกฤษ ช่วงคะแนนต่ำสุด0 คะแนน 21 คน สูงสุด 90.01-100.00 คะแนน148 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 10.01-20.00 จำนวน 206,611 คน, วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน 1,274 คน สูงสุด90.01-100.00 คะแนน 1,056 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 00.01-10.00 จำนวน 164,372 คน, วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน 3 คนสูงสุด 90.01-100.00 คะแนน 5 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 20.01-30.00 จำนวน 183,055 คน,วิชาสุขศึกษาฯ ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน 4 คน สูงสุด 90.01-100.00 คะแนน 5 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-70.00 จำนวน 153,151 คน, วิชาศิลปะ ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน 9 คน สูงสุด 60.01-70.00 คะแนน 64 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 30.01-40.00 จำนวน 156,763 คน, วิชาการงานอาชีพฯ ช่วงคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน 60 คน สูงสุด 80.01-90.00 คะแนน 7 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 40.01-50.00 จำนวน114,228 คน
          นายสัมพันธ์กล่าวอีกว่า จากช่วงคะแนนดังกล่าวพบว่ามีนักเรียนได้ 0 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์สูงถึง 1,274 คน ส่วนนักเรียน ม.6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชามีดังนี้วิชาภาษาไทย คะแนนสูงสุด 92 คะแนน จำนวน1 คน, สังคมฯ สูงสุด 87 คะแนน 1 คน, ภาษาอังกฤษ สูงสุด 100 คะแนน 1 คน, คณิตศาสตร์สูงสุด 100 คะแนน 92 คน, วิทยาศาสตร์ สูงสุด92 คะแนน 1 คน, สุขศึกษาฯ สูงสุด 92.50 คะแนน 5 คน, ศิลปะ สูงสุด 67 คะแนน 2 คน,การงานอาชีพฯ สูงสุด 82 คะแนน 4 คน
          ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า ส่วนผลสอบGAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 สอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชาจากคะแนนเต็ม 300 คะแนน ดังนี้ GAT เข้าสอบ 95,767 คน ได้ 0 คะแนน 9 คน คะแนนสูงสุด 270.01-300.00 จำนวน 415 คน ส่วนใหญ่ทำได้ 180.01-210.00 คะแนน 25,899 คน, GAT ตอน 1 เข้าสอบ 95,767 คน ได้ 0 คะแนน 493 คน คะแนนสูงสุด 120.01-150.00 จำนวน 55,983 คนซึ่งเป็นช่วงคะแนนที่เด็กส่วนใหญ่ทำได้ด้วย, GAT ตอน 2 เข้าสอบ 95,767 คน ได้ 0 คะแนน 11 คน คะแนนสูงสุด 120.01-150.00 จำนวน 589 คน ส่วนใหญ่ทำได้ 30.01-60.00 คะแนน59,087 คน
          PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เข้าสอบ53,809 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน313 คน สูงสุด 270.01-300.00 จำนวน 1 คนส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน26,109 คน, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์เข้าสอบ 57,979 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 4 คน สูงสุด 210.01-240.00 คะแนน 6 คน ส่วนใหญ่ทำได้ 60.01-90.00 คะแนน22,566 คน, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 13,877 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 22 คน สูงสุด240.01-270.00 คะแนน 22 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน 4,797 คน, PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ4,151 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 1 คน สูงสุด 240.01-270.00 คะแนน 53 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 150.01-180.00 จำนวน 1,395 คน, PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ26,971 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 1 คน สูงสุด 210.01-240.00 คะแนน 21 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 120.01-150.00 จำนวน 12,246 คน, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 4,362 คน คะแนนต่ำสุด 30.01-60.00 จำนวน 7 คน สูงสุด 180.01-210.00 คะแนน 1 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 90.01-120.00 จำนวน2,480 คน
          PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 2,186 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 1 คน สูงสุด 240.01-270.00 คะแนน 3 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน1,210 คน, PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมันเข้าสอบ 790 คน คะแนนต่ำสุด 30.01-60.00 จำนวน 54 คน สูงสุด 240.01-270.00 คะแนน8 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน456 คน, PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 1,764 คน คะแนนต่ำสุด 0.01-30.00 จำนวน 1 คน สูงสุด 270.01-300.00 คะแนน 1 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน849 คน, PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 2,401 คน คะแนนต่ำสุด 30.01-60.00 จำนวน 179 คน สูงสุด 270.01-300.00 คะแนน1 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน1,290 คน, PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับเข้าสอบ 137 คน คะแนนต่ำสุด 30.01-60.00 จำนวน 9 คน สูงสุด 210.01-240.00 คะแนน 3 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 60.01-90.00 จำนวน81 คน, PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 363 คน คะแนนต่ำสุด 30.01-60.00 จำนวน 7 คน สูงสุด 150.01-180.00 คะแนน 7 คน ส่วนใหญ่ได้คะแนน 90.01-120.00 จำนวน183 คน
          ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบเดือนตุลาคม 2553 พบว่าส่วนใหญ่ช่วงชั้นทำคะแนนมากที่สุดจะอยู่ในช่วงชั้นเดียวกับการสอบครั้งนี้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า การสอบ GAT ทั้งตอน 1 และตอน 2 คะแนนเต็ม300 ไม่มีผู้ทำคะแนนได้เต็มเลย ขณะเดียวกันGAT ตอน 1 ซึ่งเป็นข้อสอบคิดวิเคราะห์ มีผู้ได้ 0 คะแนน มากถึง 493 คน อย่างไรก็ตาม จะเปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบGAT/PAT เดือนมีนาคม 2554 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายนนี้ และเปิดให้ตรวจกระดาษคำตอบในวันที่ 22-23 เมษายน ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีนักเรียนร้องเรียนเรื่องเฉลยข้อสอบผิด เพราะสทศ.ได้มอบให้คณะกรรมการออกข้อสอบได้ทบทวนข้อสอบและเฉลยคำตอบอีกครั้งแล้ว ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด
          ส่วนผลสรุปการสอบโอเน็ตทั้งชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 เมื่อเทียบคะแนนทั้ง 3 ระดับ พบว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาในวิชาหลัก โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนจะต้องเร่งปรับปรุง เพราะโอเน็ตเป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งชี้ความสำเร็จของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ.2561 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า คะแนนโอเน็ต 5 วิชาหลักประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยนักเรียนทั่วประเทศ 50% ขึ้นไป ดังนั้น ทุกโรงเรียนต้องนำผลคะแนนสอบโอเน็ตไปวางเป้าหมายว่า จะทำอย่างไรให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กขยับขึ้น นอกจากนี้ อยากให้นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 นำผลสอบโอเน็ตไปประเมินตนเองเพื่อเลือกเรียนสาขาวิชาที่เหมาะสมด้วยผู้อำนวยการ สทศ.กล่าว
          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น: