วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี(โควตา)56


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี(โควตา)56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา)

ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อตามคณะ/วิทยาลัย และ อ่านรายละเอียดในการสอบ

ได้ที่เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ไม่มีความคิดเห็น: