วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับตรง สัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รับจำนวน 50 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
              - กลุ่มบุคคลทั่วไป (ม.6 หรือเด็กซิ่ว)  ไม่น้อยกว่า 30 คน
              - กลุ่มลูกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ไม่เกิน 5 คน
              - กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(เรียนปริญญาตรีอีกใบ) ไม่เกิน 10 คน
              - กลุ่มบุคลกรกรมปศุสัตว์  ไม่เกิน 5 คน

  กำหนดการรับสมัคร         1 ธ.ค.54 - 29 ก.พ.55 รับสมัคร (ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)
         31 มี.ค. - 1 เม.ย.55    สอบข้อเขียน (5วิชา)
         12 เม.ย.55               ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
         26 - 27 เม.ย.55         สอบสัมภาษณ์
         7 พ.ค.55                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
   หน้าเว็บหลักคณะสัตวฯ มข. >> คลิกที่นี่
     

ไม่มีความคิดเห็น: