วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร
กำหนดการรับตรงผ่านเคลียร

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cuas.or.th/document/info_clearinghouse58.pdf
 

ไม่มีความคิดเห็น: