วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนการไปรษณีย์ 

ประกาศรับตรงประจำปีการศึกษา 2558

        ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจำปีการศึกษา 2558 : ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา
จำนวน 180 คน แยกเป็นเพศชาย 110 คน และเพศหญิง 70 คน
ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ในอัตราเงินเดือน 11,350 บาท


เปิดรับสมัคร 17 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2558

ระเบียบการ

http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_2015043_105129.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: