วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับตรง นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปี 59ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ
สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 เปิดรับสมัครถึง 31 มีนาคม 2559
image: http://files.unigang.com/pic/5/6100.jpg

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://regist.mmtc.ac.th/entry.asp

ไม่มีความคิดเห็น: