วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับตรง 2 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 60คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ : 49020787.pdf
คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ : 49020786.pdf

ไม่มีความคิดเห็น: